Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX


Prowadzący: Bartłomiej Świercz, Piotr Mazur

Wpisy do indeksu w semestrze zimowym 2007/2008:

Wszystkie oceny za semestr zimowy 2007/2008 wpisane zostaną do indeksu w dniu 29.01.2008. Proszę o zebranie indeksów i ich dostarczenie do pokoju nr 2 na 6 piętrze o godzinie 10.30. W razie problemów z osobistym przyjściem po wpis proszę indeks przekazać koledze.

Wykłady:

Ćwiczenia do wykonania:

Materiały pomocnicze:

Literatura

Ocena z laboratorium

Ocena z laboratorium jest wyliczona na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń. Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie poszczególnych ćwiczeń. Wszystkie programy w języku C/C++ muszą być napisane zgodnie z następującymi regułami:
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

Ocena z wykładu

Zaliczenia wykładu polega na zrealizowaniu przydzielonego projektu w grupach 2-3 osobowych. Aby zaliczyc projekt, należy spełnić poniższe wymagania:

© 2005 Bartłomiej Świercz