Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku Webservices - Informatyka sem. IX

Tworzenie klientów usług w oparciu o opis WSDL

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności budowania aplikacji korzystających z usług oferowanych przez web services w oparciu o opis serwisu WSDL.

Plan zajęć

Na laboratorium należy napisać serwis zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Pomoce:

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia poszczególnych zadań.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2007 Bartłomiej Świercz