Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

Przetwarzanie dokumentów XML techniką DOM

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności przetwarzania dokumentów w formacie XML za pomocą techniki DOM (Document Object Model).

Plan zajęć

Na laboratorium należy przekształcić bazę danych w formie dokumentu XML na drzewo elementów, które będzie wyświetlone w postaci dokumentu HTML.

Pomoce:

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia poszczególnych zadań.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2005 Bartłomiej Świercz