Przyrządy półprzewodnikowe mocy, kierunek Mechatronika

Informacje ogólne

Informacje porządkowe dotyczące pracy w laboratorium oraz kontakty do prowadzących znajdują się na stronie: neo.dmcs.p.lodz.pl/pium

Wykłady

Studia stacjonarne

Slajdy z wykładów dla studiów stacjonarnych są udostępniane studentom bezpośrednio przez wykładowcę.

Studia niestacjonarne

Slajdy z wykładów dla studiów niestacjonarnych znajdują się na stronie: neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/pub/ppmh

Plan wykonywania ćwiczeń

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Instrukcje

Ramowe instrukcje wykonania ćwiczeń na kierunku Mechatronika znajdują się na stronie: neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/pub/ppmh

W ramach ćwiczeń wykonywane są wybrane punkty z instrukcji dla kierunku Elektronika i telekomunikacja. Odsyłacze do odpowiednich plików PDF znajdują się w powyższych instrukcjach ramowych.

Dodatkowe materiały

Ćwiczenie A1

Ćwiczenie A11

Zaliczenia

Wykład – studia stacjonarne

Studia niestacjonarne