Plik dokumentu w formacie PostScript lub PDF.

Regulamin laboratorium

Podstawowe zasady pracy

Korzystanie z debugera gdb

W celu analizy pracy programów w języku C wykonywanych na płycie prototypowej można używać programu gdb. W tym celu program musi być skompilowany do formatu coff poleceniem:
    m68k-coff-gcc -g nazwa_pliku.c -o plik_wynikowy -Wl,--oformat,coff-m68k

Uruchomienie programu pod nadzorem debugera rozpoczyna się poleceniem:
    m68k-coff-gdb plik_wynikowy

Pierwszą komendą po uruchomieniu musi być polecenie konfiguracji zdalnego uruchamiania programu na płycie:
    target rom68k /dev/ttySx

gdzie x jest numerem portu szeregowego (0 lub 1). Następnie, załadowanie programu na płytę z poziomu debugera odbywa się poleceniem load.
Dokumentacja programu gdb jest dostępna przez polecenie info gdb.File translated from TEX by TTH, version 3.66.
On 18 Feb 2005, 16:08.