Plik dokumentu w formacie PostScript lub PDF.


Metody i języki programowania (MJP3)
Semestr V

Program przedmiotu

Uwaga: na V semestrze wykładany jest również przedmiot ,,Techniki Mikroprocesorowe'', z którym program przedmiotu MJP3 wzajemnie się uzupełnia, a laboratorium służy do praktycznej ilustracji obu przedmiotów.


Przypisy:

1 system stronicowania pamięci i system przerwań rodziny procesorów Motorola 680x0 jest omówiony szczegółowo, pod względem sprzętowym, na wykładzie technik mikroprocesorowych w tym samym semestrze


File translated from TEX by TTH, version 2.78.
On 12 Oct 2000, 12:27.