informacje o projekcie
        

Autorzy:
                       Magdalena Dwojakowska
                       mdwojak@kis.p.lodz.pl

                       Wiktor Śnieżyński
                       wsniezy@kis.p.lodz.pl

Download application:
                       Chat Server
                       Chat Client

Sources:
                       Chat Server
                       Chat Client

Licencja:       Informacje o licencji GPL