M. Napieralska, G. Jabłoński, "Podstawy mikroelektroniki"

Błędy dostrzeżone w druku:

Strona

Wiersz

Jest

Powinno być

8

2 od dołu

jest ono przeznaczone jest

jest ono przeznaczone

49

14 od góry

efektu tunelowego.

efektu kanałowania.

67

Rys. 6.2, p.VIII
ozn. studni

n+

n

68

Rys. 6.2, p.XIII, XIV, XV
ozn. studni

n+

n

70

Rys. 6.3
ozn. studni

n+

n

73

Rys. 6.6
ozn. studni

n+

n

83

8 od góry

zdefiniowane jako napięcie wyjściowe

zdefiniowane jako napięcie wejściowe

83

7 od dołu

Porównując prądu obu tranzystorów otrzymujemy:

Porównując prądy obu tranzystorów otrzymujemy:

86

1 od dołu

w czasie tdHL i i wyjście

w czasie tdHL i tdLH wyjście

88

wz. (7.21) i (7.22)

Vtn

VTn

120

Tabela 9-1 ostatni wiersz prawa kolumna

1/a

a