KPUE zaliczenie wykładu

Komputerowe projektowanie układów elektronicznych
(EiT, st. zaoczne, sem. VI)
Zaliczenie wykładu termin 3
L.p. Nr indeksu I II S + SS Ocena
1 96183            
2 99590     0,00      
3 99819 3,00 4,12 7,12 1,0 8,2 3
4 101309            
5 107609     0,00      
6 109087 0,50 3,50 4,00   4,0 2
7 112942 8,00 0,00 8,00   8,0 3
8 112962 7,75 4,62 12,37   12,4 3 1/2
9 112990            
10 117665 4,00 4,25 8,25   8,3 3
11 117810     0,00 0,5    
12 117811 6,00 5,12 11,12   11,2 3 1/2
13 117822            
14 117823            
15 117831            
16 117833            
17 117843            
18 117844 0,00 0,00 0,00   0,0 2
19 117845 6,50 4,12 10,62   10,7 3 1/2
20 117848 6,00 4,50 10,50   10,5 3 1/2
21 117852 2,75 2,50 5,25   5,3 2
22 117860            
23 117861            
24 117862 6,50 2,38 8,88   8,9 3
25 117863 3,25 3,00 6,25   6,3 2
26 117867            
27 117868 7,25 5,88 13,13   13,2 4
28 124925            
29       0,00 1,0    
30       0,00      
Kolumna I punkty za teorię
Kolumna II punkty za opis obwodu
Kolumna S suma punktów
Kolumna + plusy z wykładu przeliczone na punkty (za 1 0,5 pkt, za 2 1 pkt, za 4 2 pkt)
Kolumna SS suma ostateczna z doliczonymi plusami
Punktacja
8 pkt 3
10,5 pkt 3 1/2
13 pkt 4
15 pkt 4 1/2
17 pkt 5
Zgodnie z zapowiedzią, wpis z wykładu będzie można uzyskać dopiero po
zaliczeniu laboratorium. Termin wpisu praktycznie dowolny po wcześniejszym
umówieniu.
Następny termin zaliczenia może być zorganizowany w trakcie nadchodzącego
semestru, wyłącznie dla osób, które uzyskają rejestrację warunkową lub zgodę
prodziekana na zaliczanie po terminie zakończenia sesji.