Komputerowe projektowanie układów elektronicznych, wykład
Zi 6A 2004/2005 letni
KOLOKWIUM TERMIN 1
L.p. Nr indeksu            
I II S + SS Ocena
1 96183 8,20 7,38 15,58 2,0 17,6 5   
2 99819 3,15 2,74 5,89 1,0 6,9 2   
3 101309 7,98 8,00 15,98 1,0 17,0 5   
4 112962 0,50 0,00 0,50   0,5 2   
5 112990 9,37 6,51 15,88 0,5 16,4 4 1/2
6 117665 3,25 2,99 6,24   6,3 2   
7 117811 1,83 0,00 1,83   1,9 2   
8 117822 1,50 6,25 7,75   7,8 2 1/2
9 117823 8,46 6,87 15,33 1,0 16,4 4 1/2
10 117831 3,35 3,87 7,22 1,0 8,3 3   
11 117843 4,47 6,00 10,47   10,5 3 1/2
12 117844 0,00 0,00 0,00   0,0 2   
13 117845 0,20 4,25 4,45   4,5 2   
14 117848 1,60 0,00 1,60   1,6 2   
15 117860 4,80 2,75 7,55   7,6 2   
16 117861 3,25 5,50 8,75   8,8 3   
17 117862 0,00 0,00 0,00   0,0 2   
18 117863 0,00 0,00 0,00   0,0 2   
19 117867 8,26 7,50 15,76   15,8 4 1/2
20 117868 2,13 4,76 6,89   6,9 2   
21 124925 2,93 3,77 6,70 0,5 7,2 2   
22   0,00 0,00 0,00   0,0 2   
Kolumna I – punkty za teorię
Kolumna II – punkty za opis obwodu
Kolumna S – suma punktów
Kolumna + – plusy z wykładu przeliczone na punkty (za 1 – 0,5 pkt, za 2 – 1 pkt, za 4 – 2 pkt)
Kolumna SS – suma ostateczna z doliczonymi plusami
Punktacja
8 pkt 3   
10,5 pkt 3 1/2
13 pkt 4   
15 pkt 4 1/2
17 pkt 5   
Zaliczenie samej części I: 6 pkt
Zaliczenie samej części II: 5 pkt
Te osoby mogą poprawiać tylko tę część, której nie zaliczyły. Zostało to oznaczone oceną 2 1/2.