Architektura komputerow

Informatyka sem. III


Organizacja zajec:


Forma zaliczenia:


Wyniki egzaminów w sesji zimowej 2017/2018 (aktualizacja: 15.02.2018)


Terminy egzaminów w sesji zimowej 2017/2018

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z egzaminu (70%) i ćwiczeń (30%).

Terminy konsultacji w sesji zimowej 2017/2018


Materialy do wykladu (beda zamieszczane sukcesywnie):

Oprogramowanie do laboratorium (sem.IV):

Literatura do przedmiotu:

  1. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer organization & Design, 2nd Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 1998.
  1. A. S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V, Helion, 2006
  2. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, 2000.
  3. J. Biernat, Arytmetyka Komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
  4. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture - A Quantitative Approach, 2nd Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 1996.

Witold Maranda, data ostatniej aktualizacji: 15 lutego 2018